Finansal Fair Play Kurallarının Dijital Ekonomi İle İlişkisi

Main Article Content

Didem TÜRKELİ
İbrahim Fatih YENEL

Abstract

ÖZET


 Amaç: Finansal Fair Play (FFP) UEFA tarafından oluşturulmuş futbol kulüplerinin mali yapılarını düzenlemeyi amaçlayan kurallar bütünüdür. Dijital ekonomi dijital ortamda gerçekleştirilen (havale, EFT, fon transferi gibi) işlemlerdir. Bu araştırma, finansal fair play kurallarının dijital ekonomi ile ilişkisini incelemeyi amaçlamaktadır.


Materyal ve Metod: Bu araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi kullanılmıştır.


Bulgular: Dijital ekomiye kripto paraların entegre edilmesiyle birlikte fan token kullanımı ortaya çıkmıştır. Bu durum kulüplerin gelir kalemlerine ek olarak yansımakta ve kulüpler fan tokenı gelir yaratıcı faktör niteliğinde kullanmaktadır.


Sonuç: Finansal Fair Play kurallarının UEFA’ya ve dolayısıyla Türkiye Futbol Federasyonunu da bağlı olması ile birlikte FFP kuralları yalnızca futbol branşını kapsamaktadır. Bu nedenle Türkiye’de FFP kuralları kapsamında 14 kulüp süper lig, 11 kulüp 1. lig, 8 kulüp 2. lig ve 2 kulüp 3. lig olmak üzere toplamda 35 futbol kulübünün yeni gelir kalemi olarak fan tokena sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır.


Anahtar Kelimeler: Finansal Fair Play, Dijital Ekonomi, Fan Token, Spor


 


ABSTRACT


 


Aim: Financial Fair Play (FFP) is a set of rules aimed at regulating the financial structures of football clubs established by UEFA. Digital economy is the transactions (such as money order, EFT, fund transfer) carried out in the digital environment. This research aims to examine the relationship between financial fair play rules and the digital economy.


Material and Methods: In this study, document analysis, one of the qualitative research


methods, was used.


Findings: With the integration of cryptocurrencies into the digital economy, the use of fan tokens has emerged. This situation is reflected in addition to the income items of the clubs and the clubs use the fan token as an income generating factor.


Results: FFP rules only cover the football branch, as the Financial Fair Play rules are dependent on UEFA and therefore the Turkish Football Federation. For this reason, it has been concluded that within the scope of FFP rules in Turkey, a total of 35 football clubs, including 14 clubs in the super league, 11 clubs in the 1st league, 8 clubs in the 2nd league and 2 in the 3rd league, have fan tokens as a new revenue item.


Keywords: Financial Fair Play, Digital Economy, Fan Token, Sport

Article Details

How to Cite
TÜRKELİ, D., & YENEL, İbrahim F. (2023). Finansal Fair Play Kurallarının Dijital Ekonomi İle İlişkisi. Anatolia Sport Research, 4(1), 44-52. Retrieved from https://anatoliasr.org/index.php/asr/article/view/68
Section
Review Articles

References

Akşar, T. ve Kutlu M. (2006). Futbol Ekonomisi. Literatür Yayınları, İstanbul.

Aktaş, H. ve Mutlu, S. (2016). Futbolda Finansal Sürdürülebilirlik Kapsamında" Finansal Fair Play Başa Baş Kuralı" ve Beşiktaş Futbol Kulübü Üzerinde Bir Uygulama. Celal Bayar University Journal of Social Sciences/Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(2).

Cambridge Dictionary (2022). “token”. Erişim Adresi: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-turkish/token

Çokmutlu, M. E., ve Kılıç, M. (2022). Kripto Varlıklar Olarak Tokenların Muhasebeleştirmesi. International Journal of Applied Economic and Finance Studie, 7(1), 19-36.

Demirtaş, M. C. ve Orçun, Ç. (2022). Fan tokens as a financial source and digital marketing tool in football: an analysis with the entropy-based Waspas method. Journal of Human and Social Sciences, 5(2), 164-183.

Dizkırıcı, S. ve Gökgöz, A. (2018). Kripto para birimleri ve Türkiye’de bitcoin muhasebesi. Journal of Accounting, Finance and Auditing Studies, 4(2), 92-105.

Efe, M. (2020). Türk Futbolunda FFP: Psikososyal Yankılar. Sporda Yeni Akademik Çalışmalar, 6, 99.

Fındıklı, S. Saygın, E.P. (2021). Müşteri Vatandaşlık Bağlamında Taraftar Tokenları. Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, 56(1), 57-71.

Katırcı, H. (2014). Türkiye’de Futbol Pazarının Baş Aktörleri: Üç Büyükler ve Pazarlama Faaliyetleri. Pamukkale Journal of Sport Sciences, Vol: 2, 28-40.

Koç, H. İ. ve Tüfekçi, Ş. (2022). Spor Endüstrisinde Sponsorluk Anlayışı Olarak Fan Token ve Blockchain Teknolojisi., Koç, H. İ. ve Tüfekçi, Ş. (Editörler) Güncel Yaklaşımlar Işığında Beden Eğitimi ve Spor. İstanbul. Efe Akademik Yayıncılık, 58-59.

Long, R. C. (2012). Promotıng Competition Or Preventing it? A Competition Law Analysis Of UEFA's Financial Fair Play Rules. Marquette Sports Law Review, 23(1).

Mastar Özcan, P. (2016). Dijital Ekonominin Vergilendirilmesinde Karşılaşılan Sorunlar: BEPS 1 No’lu Eylem Planı Kapsamında Bir Değerlendirme. Electronic Journal of Vocational Colleges, 6(2), 73-82.

Özevin, O. (2017). UEFA Finansal Fair Play Düzenlemesinin Avrupa Futbol Kulüpleri Üzerindeki Etkisi: Avrupa 5 Büyük Ligi ve Türkiye Süper Ligi Üzerine Bir İnceleme. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 19(2), 479-508.

Özçelik, M. ve Süsay, A. (2022). Kripto varlık arzı (ICO) ile finansman ve finansal tablolarda raporlama. International Journal of Business, Economics and Management Perspectives - Uluslararası İşletme, Ekonomi ve Yönetim Perspektifleri Dergisi, 6(2), 319-337.

Peeters, T. ve Szymanski, S. (2012). Vertical restraints in soccer: Financial Fair Play and the English Premier League. University Of Antwerp Faculty of Applied Economics Research Paper, 028.

Saban, M., ve Demirci, F. (2016). Finansal fair play ve türkiye'deki dört büyük futbol kulübünün uyum düzeyinin incelenmesi. Mali Çözüm Dergisi/Financial Analysis, (137), 25-49.

Tapscott, D. (1996). The Digital Economy: Promise and Peril in The Age of Networked İntelligence. McGraw Hill Yayınları.

Terci, M. G. (2019). Futbol Kulüplerinin UEFA Finansal Fair Play Mali Kriterleri Kapsamında Denk Hesap Şartı ve Mali Yapılarının Rasyo Analizi Yöntemiyle İncelenmesi: Fenerbahçe A.Ş. ve Trabzonspor A.Ş. Örneği. Muhasebe ve Finans İncelemeleri Dergisi, 2(2), 81-93.

TFF. (2019). Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı. Erişim Adresi: https://www.tff.org/Resources/TFF/Documents/TALIMATLAR/Kulup-Lisans-ve-Finansal-Fair-Play-Talimati.pdf

Türk Dil Kurumu (TDK) Türkçe Sözlük İçinde (2022). “piyasa” Erişim Adresi: https://sozluk.gov.tr/ .

UEFA. (2015). UEFA Club Licensing and Financial Fair Play Regulations Edition 2015. Erişim Adresi: https://www.fai.ie/sites/default/files/atoms/files/UEFA%20Club%20Licensing%20and%20Financial%20Fair%20Play%20Regulations_Edition%202015_0.pdf .

Vöpel, H. (2011). Do we really need financial fair play in european club football? an economic analysis. CESifo DICE Report, 9(3), 54-59.

WEB-1 https://tr.wikipedia.org/wiki/Kripto_para. Erişim Tarihi: (20.11.2022).

WEB-2 https://www.tff.org/Resources/TFF/Documents/000013/TFF/Kulup-Lisans/kulup-lisans-talimat2012.pdf Erişim Tarihi: (15.11.2022).

WEB-3 https://socios.zendesk.com/hc/tr/articles/6924001370513-Bir-Fan-Token%C4%B1n-maliyeti-ne-kadar-olacakt%C4%B1r- . Erişim Tarihi: (10.11.2022).

WEB-4https://www.platinonline.com/teknoloji/dunyanin-ilk-taraftar-token-arzi-basladi-1046017#:~:text=Chiliz%20(Binance.com%3A%20%24,Token%20Arz%C4%B1n%C4%B1%20(FTO)%20ba%C5%9Flatt%C4%B1 . Erişim Tarihi: (11.11.2022).

WEB-5 https://www.binance.com/tr/fan-token/team-profile?utm_source=fan-token . Erişim Tarihi: (2.12.2022).

WEB-6 https://www.bitci.com.tr/page/launchpad . Erişim Tarihi: (2.12.2022).

WEB-7https://www.paribu.com/blog/paribu-rehberi/taraftar-tokeni-fan-token-nedir-ne-ise-yarar/ . Erişim Tarihi: (2.12.2022).

WEB-8 https://www.socios.com/partners/ Erişim Tarihi: (2.12.2022).

WEB-9https://socios.zendesk.com/hc/tr/articles/6924063786769-Tak%C4%B1mlar%C4%B1n-Fan-Token-arz%C4%B1-ne-kadar-olacakt%C4%B1r- . Erişim Tarihi: (10.11.2022).

WEB-10 https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/04/20210416-4.htm . Erişim Tarihi: (10.11.2022).

WEB-11https://tr.motorsport.com/f1/news/aston-martin-ve-alfa-romeo-fan-token-cikaran-ilk-f1-takimlari-oldu/6512025/ . Erişim Tarihi: (09.11.2022).