Published: 2022-05-02

Metaverse Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması / Metaverse Scale: Study of Validity and Reliability

Mesut SÜLEYMANOĞULLARI, Adem ÖZDEMİR, Gökhan BAYRAKTAR, Mustafa VURAL

47-58