Erzincan İlinin Doğa Sporları Potansiyeli: Swot Analizi / “Swot Analysis of Nature Sports Potential of Erzincan Province

Swot Analysis of Nature Sports of Erzincan

Authors

  • Fatma TOKAT Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi

Keywords:

Erzincan, doğa sporları, ekstreme sporlar, swot analizi, Extreme Sports

Abstract

ÖZET

 Amaç: Doğa sporlarının popülaritesi ve uygulanabilirliği, dünya genelinde turistik, rekreatif ve sportif açıdan her geçen gün artmaktadır. Türkiye’de de benzer şekilde ilgi artmaktadır. Erzincan doğasıyla, doğal güzellikleriyle dikkat çekmektedir ve ciddi bir doğa sporları potansiyeline sahiptir. Yıl boyunca, mevsim koşullarına göre kayak, kano, rafting, dağcılık, yürüyüş, bisiklet, kamp gibi doğa sporlarını yapabilme imkanı sunmasıyla ön plana çıkmaktadır. Bu kapsamda araştırmanın amacı, Erzincan ilinin doğa sporları potansiyeli açısından güçlü yönlerinin, zayıf yönlerinin, fırsatların ve tehditlerin SWOT analizi ile değerlendirilmesidir.

Materyal ve Metod: SWOT analizi, Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler terimlerinin kısaltmasıdır. Bu model, kuruluşların, bireylerin ya da illerin gibi birçok farklı organizsayson yapısının hem iç işleyişle bağlantılı iç faktörlerini hem de gelişmekte olduğu çevreye bağlı dış faktörlerini hızlı bir şekilde tanımlamasına olanak tanır. SWOT analizi stratejik analiz için çok boyutlu bir araçtır: bir kuruluşun iç faktörlerini (güçlü ve zayıf yönler) ve çevresiyle bağlantılı dış faktörlerini (zayıf yönler ve tehditler) tanımlar; ayrıca kuruluşların faktörleri olumlu (güçlü yönler ve fırsatlar) veya olumsuz (zayıf yönler ve tehditler) olup olmadıklarına göre beklenen etki açısından önceliklendirmesine olanak tanır. Bu kapsamda çalışma SWOT analizi yöntemi kullanılarak yapılmıştır.

Bulgular: Farklı seviyelere uygun parkurlar ve farklı doğa sporları branşlarının yapılabilmesi büyük avantajdır. Ayrıca Erzincan’da doğa sporları ile ilgili kulüp ve eğitmenlerin bulunması, ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapmış olması, ulaşım kolaylıkları büyük bir avantaj olarak değerlendirilebilir. Özellikle batı bölgelerindeki halk için ilin terör bölgesi olması algısının tam olarak kırılamamış olması, deprem riski yüksek olması, reklam ve pazarlama boyutunda mevcut koşullar içinde yetersiz kalınması ise dezavantaj olarak değerlendirilebilir.

Sonuç: Sonuçta Erzincan’ın doğa sporları potansiyelinin yüksek olduğu ve bildirilen zayıf yönler ve tehditlere alınacak tedbirlerle potansiyelin güçlendirilerek ortaya çıkarılabileceği düşünülmektedir. İlin doğa sporları alanında, sportif, turistik ve rekreatif faaliyetlerinin artmasıyla ulusal ve uluslararası alanda tanınırlığınının genişlemesi sağlanarak, şehre ve ülkeye maddi manevi katkı sağlanabilecektir.

Anahtar Kelimeler: Doğa Sporları, Ekstrem Sporlar, Erzincan, Swot Analizi

 

ABSTRACT

 Aim: The popularity and applicability of outdoor sports is increasing worldwide in terms of touristic, recreational and sportive aspects. Similarly, interest is also increasing in Turkey. Erzincan attracts attention with its nature and natural beauties and has a serious potential for extreme sports. It comes to the forefront with the opportunity to do outdoor sports such as skiing, canoeing, rafting, mountaineering, hiking, cycling and camping throughout the year according to seasonal conditions. In this context, the aim of the research is to evaluate the strengths, weaknesses, opportunities and threats of Erzincan province in terms of nature sports potential through SWOT analysis.

Material and Method: SWOT analysis is an acronym for Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats. This model allows many different organizational structures, such as organizations, individuals or provinces, to quickly identify both internal factors linked to internal functioning and external factors linked to the environment in which it is developing. SWOT analysis is a multidimensional tool for strategic analysis: it identifies an organization's internal factors (strengths and weaknesses) and external factors linked to its environment (weaknesses and threats); it also allows organizations to prioritize factors in terms of expected impact according to whether they are positive (strengths and opportunities) or negative (weaknesses and threats).

Results: It is a great advantage to have trails suitable for different levels and different branches of nature sports. In addition, the existence of clubs and trainers related to nature sports in Erzincan, the fact that it has hosted national and international organizations, and ease of transportation can be considered as a great advantage. The fact that the perception of the province as a terrorist region has not been completely broken, especially for the people in the western regions, the high risk of earthquakes, and the inadequacy of advertising and marketing in the current conditions can be considered as disadvantages.

Conclussions: As a result, it is thought that Erzincan has a high potential for nature sports and that the potential can be strengthened and revealed with the measures to be taken against the reported weaknesses and threats. By increasing the sportive, touristic and recreational activities of the province in the field of nature sports, its recognition in the national and international arena will be expanded and material and moral contribution will be provided to the city and the country.

Keywords: Erzincan, Extreme Sports, Outdoor Sports, Swot Analysis

References

Apollo, M., & Andreychouk, V. (2020). Mountaineering and the natural environment in developing countries: an insight to a comprehensive approach. International Journal of Environmental Studies, 77(6), 942-953.

Akın, M. Ş., & Karadaş, E. (2022). Erzincan örneğinde varlıklı sınıfın şehrin kalkınmasına kısıtlı katkısı. Disiplinlerarası Yenilik Araştırmaları Dergisi, 2(2), 149-154.

Bozça, R., Kıraç, F. Ç., & Kıraç, R. (2017). Sağlık turizmi SWOT analizi: Erzincan. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 6(3), 157-163.

Çalık, İ., Güneş, E., & Alagöz, G. (2019). Turizm İşletme Yöneticilerinin Erzincan Turizmini Değerlendirmeleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 89-103.

Gaffar, V., Yuniawati, Y., & Ridwanudin, O. (2019). A study of outdoor recreation motivation and activity preferences. Journal of Southwest Jiaotong University, 54(3),1-10.

Gerth, M., Haecker, M., & Kohmann, P. (2020). Influence of mountain bike riding velocity, braking and rider action on pedal kickback. Sports Engineering, 23, 1-9.

Guo, Y., Yang, Y., Yang, Z., & Ao, F. (2021). Reliability Analysis of Zipline Project in A Mountainous Eco-tourism Scenic Spot. In Journal of Physics: Conference Series. 1802, 4, p. 042073. IOP Publishing.

Haberrus, Rusya ve Avrasya’dan Güncel Haberler (2023). https://haberrus.ru/sport/2012/09/25/rusya-erzincanda-yamac-parasutu-turnuvasi-duzenliyor.html sitesinden 19 ekim 2023 tarihinde alındı.

Erzincan Belediyesi (2023). https://www.erzincan.bel.tr/sayfa/cografya sitesinden 20 ekim 2023 tarihinde alındı.

Erzincan Belediyesi (2023) https://www.erzincan.bel.tr/sayfa/kent-rehberi sitesinden 20 ekim 2023 tarihinde alındı.

Karasar, N. (2022). Bilimsel araştırma yöntemleri. Nobel Yayıncılık. 37. Basım. Ankara.

Kızılırmak, İ., Fazıl, K., Yıldız, S., & Kurtulay, Z. (2017). Yerel paydaşların ekoturizme yönelik yaklaşımları: Erzincan destinasyonu örneği. Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 189-202.

Liu, J., Yang, L., Zhou, H., & Wang, S. (2021). Impact of climate change on hiking: quantitative evidence through big data mining. Current issues in tourism, 24(21), 3040-3056.

Melo, R., Van Rheenen, D., & James Gammon, S. (2020). Part I: Nature sports: A unifying concept. Annals of Leisure Research, 23(1), 1-18.

Negiz, M. (2022). Erzincan Sözlü Tarih Çalışmasında Vali Recep Yazıcıoğlu.

Notzke, C. (2019). Equestrian tourism: animal agency observed. Current Issues in Tourism, 22(8), 948-966.

Özşahin, E., & Eroğlu, İ. (2019). Erzincan kentinde yerel zemin özelliklerinin deprem duyarlılığına etkisi. Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, 5(1), 41-57.

Peng, D., Tan, G., Fang, K., Chen, L., Agyeman, P. K., & Zhang, Y. (2021). Multiobjective optimization of an off-road vehicle suspension parameter through a genetic algorithm based on the particle swarm optimization. Mathematical Problems in Engineering, 2021, 1-14.

Spittler, J., Gillum, R., & DeSanto, K. (2020). Common injuries in whitewater rafting, kayaking, canoeing, and stand-up paddle boarding. Current sports medicine reports, 19(10), 422-429.

Şahin, İ. F. (2009). Erzincan ili’nin turizm potansiyeli ve ildeki ekoturizm uygulamaları. Doğu Coğrafya Dergisi, 14(22), 69-88.

Teoli D, Sanvictores T, An J. (2022). SWOT Analysis. In: StatPearls. StatPearls Publishing, Treasure Island (FL).

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ceza İnfaz Kurumu İstatistikleri, 2022. https://adlisicil.adalet.gov.tr/Home/SayfaDetay/cte-istatistikleri-bulteni29092022032841 sitesinden 20 ekim 2023 tarihinde alındı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ulusal Eğitim İstatistikleri, 2022. https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=National-Education-Statistics-2022-49756#:~:text=Ortalama%20e%C4%9Fitim%20s%C3%BCresi%202022%20y%C4%B1l%C4%B1nda,10%2C0%20y%C4%B1l%20olarak%20ger%C3%A7ekle%C5%9Fti sitesinden 20 Ekim 2023 tarihinde alındı.

Oto, S., Kızılırmak, İ. Erzincan’ın Kemaliye İlçesinin Kırsal Turizm Kapsamında İncelenmesi. Bilge Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6(2), 146-155.

Wilkes, M., Long, G., Massey, H., Eglin, C., & Tipton, M. (2021). Quantifying risk in air sports: flying activity and incident rates in paragliding. Wilderness & Environmental Medicine, 33(1), 66-74.

Zorba, E., Micoogullari, B. O., Zorba, E., & Tekin, A. (2004). Sports tourism in Turkey. Journal of Sport & Tourism, 9(4), 325-329.

Downloads

Published

2023-12-30

How to Cite

TOKAT, F. (2023). Erzincan İlinin Doğa Sporları Potansiyeli: Swot Analizi / “Swot Analysis of Nature Sports Potential of Erzincan Province: Swot Analysis of Nature Sports of Erzincan. Anatolia Sport Research, 4(3), 1–7. Retrieved from https://anatoliasr.org/index.php/asr/article/view/86

Issue

Section

Reserch Articles

Similar Articles

1 2 3 4 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.