2019 FIBA ERKEKLER BASKETBOL DÜNYA KUPASI MÜSABAKA ANALİZİ / 2019 FIBA Men's Basketball World Cup Match Analysis

Main Article Content

Üstün TÜRKER
Öztürk AĞIRBAŞ

Abstract

ÖZET


Amaç: Bu araştırmada 2019 FIBA Erkekler Basketbol Dünya Kupasının tüm müsabakalarının çeşitli artı ve eksi değerlere göre incelenmasi, bu değerlerin müsabaka kazanma ya da kaybetme üzerindeki etkisinin ortaya çıkarılması amaçlandı.


Materyal ve Metod: Bu araştırmanın veri toplama işlemleri, araştırılacak durum hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analizi olarak ifade edilen doküman analizi yöntemiyle gerçekleştirildi. Araştırmanın çalışma grubunu 2019 FIBA Erkekler Basketbol Dünya Kupası’na katılan 32 ülke ve organizasyonda gerçekleştirilen toplam 92 müsabaka oluşturdu. Verilerin analizinde SPSS (26.0) istatistiksel paket programı aracılığıyla Bağımsız Örneklem T-testi, Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) ve Basit Regresyon testleri uygulandı ve müsabakalardan elde edilen sonuçlar p<.05 anlamlılık düzeyinde yorumlandı.


Bulgular: Karşılaştırılan toplam 92 müsabakada; artı değerlere göre kazanılan hücum ribaundu hariç tüm artı değerlerde kazanan takımlar lehine anlamlı farklılık (p<.05), eksi değerlerde ise isabetsiz 3 sayılık ve serbest atışlar ile kaybedilen hücum ribaundu hariç tüm değerlerde kaybeden takımlar aleyhine istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılık görüldü (p<.05). Ayrıca kazananların artı değerleri ile atılan sayılar toplamı ve kaybedenlerin eksi değerleri ile yenilen sayılar toplamında anlamlı ilişkiler olduğu, galibiyetlerde en etkili artı değerlerin sayı kazanılan asist sayısı,  3 sayılık isabetli atış adedi ve benchten kazanılan sayılar olduğu, mağlubiyetlerde ise rakibin sayı kazandığı asist sayısı, 3 sayılık bölgeden yenilen atış adedi ve benchten yenilen sayıların en etkili parametreler olduğu tespit edildi.


Sonuç: Bu araştırmada FIBA Erkek Basketbol Dünya Kupası’nda galibiyetin birçok artı ve eksi değerden kaynaklandığı, bu değerlerin bir bütün olarak sonuçları etkilediği, ancak kazananlar için galibiyette kaybedenler için ise mağlubiyette en etkili parametrelerin asist sayısı,  3 sayılık isabetli atış ve benchten kazanılan sayılar olduğu, turnuvanın en iyi dört takımının karşılaştırılmasında da bu değerlere yönelik etkilerin açıkça görüldüğü sonucuna ulaşıldı.


Anahtar Kelimeler: Basketbol, FIBA, Müsabaka Analizi, Turnuva


 


Aim: In this study, it was aimed to examine all competitions of the 2019 FIBA ​​Men's Basketball World Cup according to various plus and minus values, and to reveal the effect of these values ​​on winning or losing a match.


Material and Method: The data collection process of this research was carried out with the document analysis method, which is expressed as the analysis of written materials containing information about the situation to be investigated. The study group of the research consisted of a total of 92 competitions held in 32 countries and organizations participating in the 2019 FIBA ​​Men's Basketball World Cup. In the analysis of the data, Independent Sample T-test, One-Way Analysis of Variance (ANOVA) and Simple Regression tests were applied via SPSS (26.0) statistical package program and the results obtained from the competitions were interpreted at the p<.05 significance level.


Results: In a total of 92 competitions compared; There was a statistically significant difference (p<.05) in favor of the winning teams in all positive values, except offensive rebounds won according to positive values, and a statistically significant difference in favor of the winning teams in all positive values ​​(p<.05) in all values, except for missed 3-pointers and free throws and offensive rebounds lost in negative values ​​(p<.05). In addition, the positive values ​​of the winners and the sum of the points scored and the minus values ​​of the losers and the sum of the points conceded are significantly correlated. It was determined that the number of shots conceded from the point area and the numbers conceded from the bench were the most effective parameters.


Conclussion: In this research, it was determined that the victory in the FIBA ​​Men's Basketball World Cup is caused by many positive and negative values, these values ​​affect the results as a whole, but the most effective parameters in the victory for the winners and the loss for the losers are the number of assists, 3-point shooting and the points gained from the bench. In the comparison of the best four teams, it was concluded that the effects on these values ​​were clearly seen.


Keywords:  Basketball, FIBA, Match Analysis, Organisation

Article Details

How to Cite
TÜRKER, Üstün, & AĞIRBAŞ, Öztürk. (2022). 2019 FIBA ERKEKLER BASKETBOL DÜNYA KUPASI MÜSABAKA ANALİZİ / 2019 FIBA Men’s Basketball World Cup Match Analysis. Anatolia Sport Research, 3(2), 34-44. Retrieved from https://anatoliasr.org/index.php/asr/article/view/55
Section
Reserch Articles

References

Araslı, Ş. (2010). Türkiye A Milli Futbol Takımının 2006 Dünya Kupası ön eleme grubunda oynadığı maçların analizi, Pamukkale Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Denizli.

Attila, A. (2021). 3X3 Basketbol İle 5'e 5 Basketbolun Oyun İçi İstatistiklerinin Analizi. Akdeniz Spor Bilimleri Dergisi, 4(3), 391-401.

Ayhan, U. Özkara, A., & Aşcı, A. (2000). Avrupa Futbol Şampiyonası Finallerine Katılan Türkiye, Belçika, İtalya Ve İsveç’in Finallerden Önce Yapmış Oldukları Maçlardaki Gollerin Analizi. Futbol Bilim ve Teknoloji Dergisi, 3: 4-11.

Bakir, İ., & Müniroğlu, R. S. (2020). Türkiye Süper Liginde Mücadele Eden Bir Futbol Takımının İç Saha Ve Dış Sahalarda Yaptığı Maçların Analiz Sonuçlarının Karşılaştırılması. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 14(3), 391-399.

Bostancı, Ö. (2016). Sporda Maç Analizi ve Değerlendirmesi, 2016 – 2017 Eğitim Öğretim Dönemi Ders Notları, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi, Samsun.

Çepni, S. (2007). Araştırma Ve Proje Çalışmalarına Giriş, Genişletilmiş Üçüncü Baskı, Trabzon: Celepler Matbaacılık, 76-112.

Çiçekli, U., Kocamaz, M., & Soyuer, H. (2012). Basketbolda Top Hâkimiyetinin Analizi Ve Takım Performansı Üzerine Etkisi. Pamukkale Journal of Sport Sciences, 3(2), 38-58.

Eniseler, N. (1995). Futbolda Sistematik Maç Analizi. Futbol Bilim ve Teknoloji Dergisi, 5, 24-26.

Harbili, E., Yalçın, Y. G., & Harbili, S. (2009). Türkiye Basketbol Ligi Takımlarının Farklı Sezonlardaki Verimlilik Oranlarının Karşılaştırması. Spor Bilimleri Dergisi, 20(3), 97-103.

Ibáñez, S. J., García, J., Feu, S., Lorenzo, A., & Sampaio, J. (2009). Effects of consecutive basketball games on the game-related statistics that discriminate winner and losing teams. Journal of sports science & medicine, 8(3), 458.

Ibáñez, S. J., Sampaio, J., Feu, S., Lorenzo, A., Gómez, M. A., & Ortega, E. (2008). Basketball game-related statistics that discriminate between teams’ season-long success. European journal of sport science, 8(6), 369-372.

Karaç Öcal, Y. Gürkan, O., & Ertetik, G. (2020). ING Basketbol Liginde Müsabakaları Kazanan Ve Kaybeden Takımların Bazı Teknik Parametreler Açısından Karşılaştırılmalı Analizi, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(110), 203-210.

Karaç Öcal, Y., Gürkan, O., & Ertetik, G. (2020). ING Basketbol Liginde Müsabakaları Kazanan Ve Kaybeden Takımların Bazı Teknik Parametreler Açısından Karşılaştırılmalı Analizi, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8 (110), 203-210.

Kartal, R., & Doğan, C. (2000). Türkiye 1997-1998 Birinci Ligi Futbol Takımlarının Pas Sayılarının Karşılaştırılması Ve Maç Başına Pas Sayısı Sonuçları. Futbol Bilim Ve Teknoloji Dergisi, 2: 4-10.

Müniroğlu, R., & Deliceoğlu, G. (2008). Futbol da Müsabaka Analizi ve Gözlem Teknikleri, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara.

Ocakbaşı, Ş. (2018). Türkiye Süper Ligi 2013-2014/2014-2015 sezonlarında Atılan Gollerin Bazı Değişkenlere Göre Analizi, Hitit Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Çorum.

Olsen, E., & Larsen, O. (1997). Use of Match Analysis by Coaches (Part Six), in Science and Football III (Eds:Reilly, T., Bangsbo, J. & Hughes, M.), New York, Taylor & Francis, First Puplished, 209-220.

Pirselimlioğlu, E.T., Kanlı, S., Civil, T. (2019). Takım Sporları Ders Kitabı 9. Sınıf, Üçüncü Baskı, Devlet Kitapları, Özgün Matbaacılık, Ankara, 14,15.

Sampaio, J., Drinkwater, E. J., & Leite, N. M. (2010). Effects of season period, team quality, and playing time on basketball players' game-related statistics. European Journal of Sport Science, 10(2), 141-149.

Savaş, İ. (1993). Spor Bilimleri Sözlüğü Terimler Ve Açıklamalar. İstanbul. Remzi Kitabevi, 21.

Sevim, Y. (1997). Basketbolda Teknik Ve Taktik, Ankara. Özkan Matbaacılık, 295-297.

Şen, C. (2000). Basketbol Teknik, Birinci Baskı, Ankara, Bağırgan Yayınevi, 5-20.

Şentuna, M., Şentuna, N., Özdemir, N., & Serter, K. (2018). Türkiye Erkekler Basketbol Süper Liginde 2014-2017 Yılları Arasında Oynanan Play Off Maçlarındaki Bazı Değişkenlerin Kazanma Ve Kaybetmeye Olan Etkilerinin İncelenmesi. SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 16(2), 219-224.

TBF (2020). Türkiye Basketbol Federasyonu Uluslararası Basketbol Oyun Kuralları, 4-5.

Tunca, H., & Gök, B. (2012). Türkiye BEKO Basketbol Ligindeki Takımların Etkinlik Analizi. Ege Academic Review, 12;11-19.

WEB-1. (2022). https://tr.wikipedia.org/wiki/Basketbol (Erişim Tarihi: 20.06.2022)

WEB-2. (2022). https://tr.wikipedia.org/wiki/FIBA_Basketbol_Dünya_Kupası (Erişim Tarihi: 21.06.2022)

WEB-3. (2022). https://tr.wikipedia.org/wiki/FIBA_Kadınlar_Basketbol_Dünya_Kupası (Erişim Tarihi: 21.06.2022)

WEB-4. https://www.fiba.basketball/tr/basketballworldcup/2019 (Erişim Tarihi:15.06.2022)

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, 5. Baskı, Ankara: Seçkin Yayıncılık. 224.

Zhang, S., Gomez, M.Á., Yi, Q., Dong, R., Leicht, A., & Lorenzo, A. (2020). Modelling the Relationship Between Match Outcome and Match Performances During the 2019 FIBA Basketball World Cup: A Quantile Regression Analysis. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(16), 5722.