The Effect of Dynamic and Static Strength Exercises with Resistance Band on Respiratory Functions

The Effect of Dynamic and Static Strength Exercises with Resistance Band on Respiratory Functions

Authors

  • Öztürk AĞIRBAŞ
  • Sercan KARAKURT

Keywords:

Boxing, Elastic Band, Respiratory Function

Abstract

ÖZET

 

Amaç: Bu çalışmanın amacı direnç bandı ile yapılan kuvvet egzersizlerinin solunum fonksiyonlarına etkisini incelemektir.

Materyal ve Metot: 19 sağlıktı ve gönüllü elit erkek boksorün katıldığı araştırmamızda boksörlere 8 hafta süreyle ve haftada 3 gün olmak üzere elastik bant ile dinamik ve statik kuvvet antrenmanları yaptırıldı, Egzersiz öncesi, ilk egzersiz sonrası ve 8 hafta sonunda son egzersiz sonrası solunum fonksiyonları Poly marka el spirometre cihazıyla ölçüldü. Sporcuların zorlu vital kapasiteleri (FVC), 1. saniyedeki zorlu ekspiratuar volüm (FEV1) ve zirve ekspiratuar akım (PEF) değerleri ölçüldü. Elde edilen veriler SPSS 22 for Windows programında incelendi. Verilerin dağılımları normal olmadığından dolayı Friedman ve Wilcoxon testleri kullanıldı. Sonuçlar .05 anlamlılık düzeyinde yorumlandı.

Bulgular: Dinamik kuvvet egzersizleri sonucunda solunum fonksiyon değerlerinde anlamlı bir fark görülmedi. Statik kuvvet egzersizleri sonucunda boksörlerin zorlu vital kapasiteleri anlamlı derecede azalırken kronik dönemde anlamlı arttığı, diğer solunum fonksiyon değerlerinde ise anlamlı bir fark olmadığı görüldü.

Sonuç: Araştırmada elastik band ile yapılan dinamik kuvvet egzersizlerinin elit boksörlerde solunum fonksiyonları üzerinde etkisi olmadığı, statik egzersizlerin ise sadece zorlu bital kapasiteleri üzerinde etkili olabildiği sonucuna ulaşıldı. Bunun nedeninin statik çalışmada, solunumdan sorumlu göğüs kaslarının, izometrik çalışmadan daha fazla etkilenmiş olabileceğidir. Araştırma üst düzey antrene olan elit boksörler üzerinde uygulandığından, yapılan çalışmanın etkisinin az olabileceğini düşündürmektedir. Bu nedenle farklı brans sporcuları ile sedanterler üzerinde de araştırılması önerilir.

 Anahtar Kelimeler: Boks, Elastik Band, Kuvvet Egzersizi, Solunum Fonksiyon

 

ABSTRACT

 

Aim: The aim of this study was to investigate the effect of strength exercises with resistance band on respiratory functions.

Material and Method: 19 healthy and volunteer elite male boxers participated in our study where boxers did dynamic and static strength exercises with elastic band 3 days a week for 8 weeks. Respiratory functions were measured by POLY brand spirometer before and after the first exercise and at the end of 8 weeks. Forced vital capacities (FVC), forced expiratory volumes in one second (FEV1), and peak expiratory flow (PEF) values of the athletes were measured. The obtained data were examined using SPSS 22 for Windows. Friedman and Wilcoxon tests were used since the distribution of the data was not normal.  Resultswere interpreted at the level of significance of .05.

Results: No significant difference was observed in respiratory function values as a result of dynamic strength exercises. As a result of the static strength exercises, it was observed that the forced vital capacity of boxers decreased significantly while it increased significantly in the chronic period and that there was no significant difference in other respiratory function values.

Conclussions: In the study, it was concluded that dynamic strength exercises with elastic band had no effect on respiratory functions of elite boxers, whereas static exercises could only affect the forced vital capacities. The reason for this is that the pectoral muscles responsible for breathing may have been affected more in static exercises than isometric exercises. Since the study was performed on elite boxers with a high level of training, the effect of exercises may have been low. Therefore, it is recommended to examine athletes from different branches and their sedentary conditions.

Keywords: Boxing, Elastic Band, Respiratory Function

References

Akhade, V., & Muniyappanavar, N. S. (2014). The effect of running training on pulmonary function tests. National Journal of Physiology, Pharmacy and Pharmacology, 4(2), 168.

Astrand P.O., Rodahl K. Textbook of Work Physiology, Singapore, 3rd Ed.McGraw.Hill, 1986

Atan, T., Akyol, P., Çebi, M. (2013). Bireysel Sporlarla Uğraşan Yıldızlar Kategorisindeki Sporcuların Solunum Fonksiyonlarının Karşılaştırılması. Dicle Tıp Dergisi, 40(2).

Çalık Kütükçü, E. (2014). Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalarında Üst Ekstremite Kas Kuvveti Eğitiminin Solunum ve Periferal Kas Kuvveti, Günlük Yaşam Aktiviteleri ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkileri. Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Programı, Doktora Tezi, Ankara.

Demir, M., & Filiz, K. (2004). Spor egzersizlerinin insan organizmasi üzerindeki etkileri. Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 5, 109-114.

Durmic, T., Popovic, B. L., Svenda, M. Z., Djelic, M., Zugic, V., Gavrilovic, T., Mihailovic, Z., Zdravkovic, M. & Leischik, R. (2017). The training type influence on male elite athletes’ ventilatory function. BMJ open sport & exercise medicine, 3(1): 1-5.

Eker H. Ağaoğlu Y. Albay F. (2003). 20-25 Yaş Arası Futbol Oynayan, Futbolu Bırakan ve Düzenli Spor Yapmayan Öğrencilerin Solunum ve Antropometrik Parametrelerinin İncelenmesi. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. I (2) 89-97.

Farid, R., Azad, F. J., Atri, A. E., Rahimi, M. B., Khaledan, A., Talaei-Khoei, M., ... & Ghasemi, R. (2005). Effect of aerobic exercise training on pulmonary function and tolerance of activity in asthmatic patients. Iranian Journal of Allergy, Asthma and Immunology, 4(3), 133-138.

Hall JE. (2016). Pulmonary ventilation. In: Guyton AC, Hall JE (eds). Textbook of Medical Physiology. 13th ed. Philadelphia: Elsevier,497- 507.

Karakurt S, Aggon E. Effect of dynamic and static strength training using Thera-Band (R) on elite athletes muscular strength. Archıves Of Budo, 2018;14: 339-344.

Kayatekin M, Şemin İ, Selamoğlu S, Çeçen A, Avar L, Acarbay Ş, Turgay F. (1993). Profesyonel ikinci lig futbol takımlarında oynayan otuzüç futbolcunun sezon öncesi fizyolojik profilleri. Spor Hekimliği Dergisi, 28, 117-23.

Kim, A.R., Shin, W.S. (2014). Effects Of High-İntensity Intermittent Training And Moderate-İntensity Training On Cardiopulmonary Capacity İn Canoe And Kayak Paddlers During 8 Weeks. Journal Of The Korean Society Of Physical Medicine, 9(3), 307-314.

Lake, F.R., Henderson, K., Briffa, T., Openshaw, J., Musk, A.W. (1990) Upperlimb and lower-limb exercise training in patients with chronic airflow obstruction. Chest, 97 (5), 1077-1082.

Leischik, R., & Dworrak, B. (2014). Ugly duckling or Nosferatu? Cardiac injury in endurance sport–screening recommendations. Eur Rev Med Pharmacol Sci, 18(21), 3274-3290.

McArdle, W.D., Katch, F.I. & Katch, V.L (2000). Essentials of Exercise Physiology. 2. ed. London: Lippincott Williams & Wilkins.

Miller MR. Hankinson J, Brusasco V, Burgos F, Casaburi R, Coates A, Crapo R, Enright P, van der Grinten CPM, Gustafsson P, Jensen R, Johnson DC, MacIntyre N, McKay R, Navajas D, Pedersen OF, Pellegrino R, Viegi G, Wanger J. (2005). Standardisation of spirometry. European respiratory journal, 26(2), 319-338.

(2005). Standardisation of spirometry. European respiratory journal, 26(2), 319-338.

Özaltaş, H. N., Savucu, Y. ve Hamzaoğulları, A. K. (2015). Farklı Branşlarda Amatör Sporcuların Antrenman Sonrası Solunum ve Dolaşım Sistemlerinde Oluşan Adaptasyonların Karşılaştırılması, 2(1): 50-72.

Paoletti P, Pistelli G, Fazzi P, et al. (1986). Reference values for vital capacity and flow-volume curves from a general population study. Bull Eur Physiopathol Respir; 22: 451-9.

Park, J. E., Chung, J. H., Lee, K. H., & Shin, K. C. (2012). The effect of body composition on pulmonary function. Tuberculosis and respiratory diseases, 72(5), 433-440.

Penchuk, A., Vovkanych, L. (2016). Effect of intervalhypoxicandhypercapnicexercises on the respiratory function of orienteers. Journal of Physical Education and Sport, 16(2), 317.

Shah, S., Nahar, P., Vaidya, S., Salvi, S. (2013) Upper limb muscle strength & endurance in chronic obstructive pulmonary disease. Indian Journal of Medical Research, 138 (4), 492-496.

Taşgın, E., Dönmez, N. (2009). 10-16 Yaş Grubu Çocuklara Uygulanan Egzersiz Programının Solunum Parametreleri Üzerine Etkisi. Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Bilim Dergisi, 11(2), 13-16.

Velloso, M., do Nascimento, N.H., Gazzotti, M.R., Jardim, J.R. (2013) Evaluation of effects of shoulder girdle training on strength and performance of activities of daily living in patients with chronic obstructive pulmonary disease. International Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease, 8, 187-192.

Yaprak, Y. (2004). Obez bayanlarda aerobik ve kuvvet çalışmasının oksijen kullanımına ve kalp debisine etkileri. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2(2), 73-80.

Yıldırım N, Demir T. Klinik solunum fonksiyon testleri. İkinci baskı, İstanbul: Macenta Eğitim Yayıncılığı Ltd Şti, 2011.

Yıldırım N, Umut S, Yenel F. (1996). Akciğer Fonksiyon Testleri. Cerrahpaşa Tıp Fak. Yayın No:196, Dilek Matbaası, İstanbul.

Downloads

Published

2023-04-30

How to Cite

AĞIRBAŞ, Öztürk, & KARAKURT, S. (2023). The Effect of Dynamic and Static Strength Exercises with Resistance Band on Respiratory Functions: The Effect of Dynamic and Static Strength Exercises with Resistance Band on Respiratory Functions. Anatolia Sport Research, 4(1), 19–24. Retrieved from https://anatoliasr.org/index.php/asr/article/view/47

Issue

Section

Reserch Articles