Taekwondo’nun Barfikste Kol Çekme Performansını Belirleyen Faktörlerin İncelenmesi / Investigation of Factors Determining Pull Up Performance

Authors

  • İbrahim Orkun Akcan Erzincan Binali Yıldırım University

Keywords:

Barfiks, Kuvvet, Vücut Kompozisyonu

Abstract

Amaç: Bu araştırmanın amacı, düzenli egzersiz yapan bireylerin barfikste maksimum kol çekme performansını (MKÇ) belirleyen fiziksel ve motorik faktörlerin belirlenmesidir.

Materyal ve Metod: Araştırma, rekreatif düzeyde fakat düzenli olarak egzersiz yapan 117 erkek katılımcının gönüllü katılımı ile yapıldı. Katılımcıların fiziksel özelliklerinin tespit edilmesi amacıyla boy uzunluğu, vücut ağırlığı, vücut kitle indeksi ve vücut yağ yüzdesi değerleri incelendi. Katılımcıların motorik özelliklerinin tespiti için ise el kavrama kuvvetleri, bacak kuvvetleri, sırt kuvvetleri ve MKÇ performansları tespit edildi. Elde edilen MKÇ ölçüm sonuçlarına göre düşük performans (DP) ve yüksek performans (YP) grupları oluşturuldu. Gruplar arasındaki farklar incelenerek sonuçların güvenirliği test edildi.  Elde edilen veriler tanımlayıcı ve ilişkisel analizlere tabi tutuldu, verilerin istatistiksel analizi için SPSS 25.0 istatistik programı kullanıldı ve 0,05 anlam düzeyinde incelendi.

Bulgular: Analiz sonuçları, katılımcıların barfikste kol çekme performansları ile fiziksel özellikleri arasındaki ilişkilerin anlamlı olduğunu (p<0.01), motorik performansları arasındaki ilişkilerin ise anlamlı olmadığını (p>0.05) gösterdi. DP ve YP gruplarının fiziksel özellikleri arasındaki farkların istastistiksel olarak anlamlı (p<0.05), motorik özellikleri arasındaki farkların ise anlamlı olmadığı (p>0,05) tespit edildi.

Sonuç: Sonuç olarak, düzenli egzersiz yapan bireylerde boy uzunluğu vücut ağırlığı ve vücut yağ oranı gibi fiziksel faktörlerin barfikste kol çekme performansını etkileyen temel faktörler olduğu tespit edildi.

References

Baker, D. G., & Newton, R. U. (2004). An analysis of the ratio and relationship between upper body pressing and pulling strength. Journal of Strength and Conditioning Research, 18(3), 594–598.

Branco, B. H. M., Diniz, E., Santos, J. F. S., Shiroma, S. A., & Franchini, E. (2016). Normative tables for the dynamic and isometric judogi chin-up tests for judo athletes. Sport Sciences for Health, 1(13), 47–53. https://doi.org/10.1007/S11332-016-0331-8

Crawford, K., Fleishman, K., Abt, J. P., Sell, T. C., Lovalekar, M., Nagai, T., Deluzio, J., Rowe, R. S., McGrail, M. A., & Lephart, S. M. (2011). Less body fat improves physical and physiological performance in army soldiers. Military Medicine, 176(1), 35–43. https://doi.org/10.7205/MILMED-D-10-00003

Engelman, M. E., & MorrowJr, J. R. (1991). Reliability and skinfold correlates for traditional and modified pull-ups in children grades 3–5. Research Quarterly for Exercise and Sport, 62(1), 88–91. https://doi.org/10.1080/02701367.1991.10607523

Downloads

Published

2021-12-29

How to Cite

Akcan, İbrahim O. (2021). Taekwondo’nun Barfikste Kol Çekme Performansını Belirleyen Faktörlerin İncelenmesi / Investigation of Factors Determining Pull Up Performance. Anatolia Sport Research, 2(3), 1–9. Retrieved from https://anatoliasr.org/index.php/asr/article/view/40

Issue

Section

Reserch Articles