1.
YÜKSEL İbrahim, BİLGİN Ülviye. Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Örgütsel Sinizm Algıları ile Mesleğe Yönelik Tutum ve Ücret Tatmini Arasındaki İlişkinin İncelenmesi / Examination of The Relationship Between Physical Education Teachers’ Perceptions of Organizational Cynicism and Attitudes Towards The Profession and Wage Satisfaction. ASR [Internet]. 2021Aug.31 [cited 2022May22];2(2):33-45. Available from: https://anatoliasr.org/index.php/asr/article/view/33