1.
ÇAĞLAYAN GN, AĞGÖN E. Beden Eğitimi ve Spor Dersi Öğretim Programının Temel Felsefi ve Genel Amaçlarına Yönelik Öğretmen Görüşleri / Teacher’s Opinions on The Basic Philosophy and General Objectives of The Physical Education and Sports Course Teaching Program. ASR [Internet]. 2021Aug.31 [cited 2022Sep.30];2(2):26-32. Available from: https://anatoliasr.org/index.php/asr/article/view/14