ÇAĞLAYAN, Gizem Nur, and Eser AĞGÖN. “Beden Eğitimi Ve Spor Dersi Öğretim Programının Temel Felsefi Ve Genel Amaçlarına Yönelik Öğretmen Görüşleri / Teacher’s Opinions on The Basic Philosophy and General Objectives of The Physical Education and Sports Course Teaching Program”. Anatolia Sport Research 2, no. 2 (August 31, 2021): 26-32. Accessed October 1, 2023. https://anatoliasr.org/index.php/asr/article/view/14.