YÜKSEL, İbrahim, and Ülviye BİLGİN. “Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Örgütsel Sinizm Algıları Ile Mesleğe Yönelik Tutum Ve Ücret Tatmini Arasındaki İlişkinin İncelenmesi / Examination of The Relationship Between Physical Education Teachers’ Perceptions of Organizational Cynicism and Attitudes Towards The Profession and Wage Satisfaction”. Anatolia Sport Research, vol. 2, no. 2, Aug. 2021, pp. 33-45, https://anatoliasr.org/index.php/asr/article/view/33.