ÇAĞLAYAN, G. N., and E. AĞGÖN. “Beden Eğitimi Ve Spor Dersi Öğretim Programının Temel Felsefi Ve Genel Amaçlarına Yönelik Öğretmen Görüşleri / Teacher’s Opinions on The Basic Philosophy and General Objectives of The Physical Education and Sports Course Teaching Program”. Anatolia Sport Research, vol. 2, no. 2, Aug. 2021, pp. 26-32, https://anatoliasr.org/index.php/asr/article/view/14.