[1]
G. DOKUZOĞLU, E. TEZCAN, and A. ÇEVİK, “Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Zihinsel Dayanıklılık ve Egzersiz Bağımlılık Düzeylerinin İncelenmesi”, ASR, vol. 4, no. 2, pp. 38–46, Aug. 2023.