[1]
Y. ÇAKMAK YILDIZHAN and F. YENEL, “Spor Genel Müdürlüğü Merkez Örgütünde Uygulanan Yönetim Biçimlerinin Belirlenmesi / Determination of The Management Styles the General Directorote of Sport in the Central Organization”, ASR, vol. 3, no. 3, pp. 16–27, Dec. 2022.