[1]
İbrahim YÜKSEL and Ülviye BİLGİN, “Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Örgütsel Sinizm Algıları ile Mesleğe Yönelik Tutum ve Ücret Tatmini Arasındaki İlişkinin İncelenmesi / Examination of The Relationship Between Physical Education Teachers’ Perceptions of Organizational Cynicism and Attitudes Towards The Profession and Wage Satisfaction”, ASR, vol. 2, no. 2, pp. 33-45, Aug. 2021.