[1]
G. N. ÇAĞLAYAN and E. AĞGÖN, “Beden Eğitimi ve Spor Dersi Öğretim Programının Temel Felsefi ve Genel Amaçlarına Yönelik Öğretmen Görüşleri / Teacher’s Opinions on The Basic Philosophy and General Objectives of The Physical Education and Sports Course Teaching Program”, ASR, vol. 2, no. 2, pp. 26-32, Aug. 2021.