AKYÜREK, Deniz, Mehmet ACET, and Özlem EKİZOĞLU. 2022. “Sivil Toplum Kuruluşlarında Rol Alan Bireylerin Uluslararası Sportif Aktiviteye Katılım Düzeyinin İncelenmesi Investigation of the Participation Level of Individuals Playing a Role in Non-Governmental Organizations in International Sports Activity”. Anatolia Sport Research 3 (3):28-42. https://anatoliasr.org/index.php/asr/article/view/63.