SÜLEYMANOĞULLARI, Mesut, Adem ÖZDEMİR, Gökhan BAYRAKTAR, and Mustafa VURAL. 2022. “Metaverse Ölçeği: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması Metaverse Scale: Study of Validity and Reliability”. Anatolia Sport Research 3 (1):47-58. https://anatoliasr.org/index.php/asr/article/view/45.