YÜKSEL, İbrahim, and Ülviye BİLGİN. 2021. “Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Örgütsel Sinizm Algıları Ile Mesleğe Yönelik Tutum Ve Ücret Tatmini Arasındaki İlişkinin İncelenmesi / Examination of The Relationship Between Physical Education Teachers’ Perceptions of Organizational Cynicism and Attitudes Towards The Profession and Wage Satisfaction”. Anatolia Sport Research 2 (2):33-45. https://anatoliasr.org/index.php/asr/article/view/33.