ÇAĞLAYAN, Gizem Nur, and Eser AĞGÖN. 2021. “Beden Eğitimi Ve Spor Dersi Öğretim Programının Temel Felsefi Ve Genel Amaçlarına Yönelik Öğretmen Görüşleri / Teacher’s Opinions on The Basic Philosophy and General Objectives of The Physical Education and Sports Course Teaching Program”. Anatolia Sport Research 2 (2):26-32. https://anatoliasr.org/index.php/asr/article/view/14.