YÜKSEL, İBRAHIM; BİLGİN, ÜLVIYE. Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Örgütsel Sinizm Algıları ile Mesleğe Yönelik Tutum ve Ücret Tatmini Arasındaki İlişkinin İncelenmesi / Examination of The Relationship Between Physical Education Teachers’ Perceptions of Organizational Cynicism and Attitudes Towards The Profession and Wage Satisfaction. Anatolia Sport Research, v. 2, n. 2, p. 33-45, 31 Aug. 2021.