ÇAĞLAYAN, G. N.; AĞGÖN, E. Beden Eğitimi ve Spor Dersi Öğretim Programının Temel Felsefi ve Genel Amaçlarına Yönelik Öğretmen Görüşleri / Teacher’s Opinions on The Basic Philosophy and General Objectives of The Physical Education and Sports Course Teaching Program. Anatolia Sport Research, v. 2, n. 2, p. 26-32, 31 Aug. 2021.