YÜKSEL, İbrahim, & BİLGİN, Ülviye. (2021). Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Örgütsel Sinizm Algıları ile Mesleğe Yönelik Tutum ve Ücret Tatmini Arasındaki İlişkinin İncelenmesi / Examination of The Relationship Between Physical Education Teachers’ Perceptions of Organizational Cynicism and Attitudes Towards The Profession and Wage Satisfaction. Anatolia Sport Research, 2(2), 33-45. Retrieved from https://anatoliasr.org/index.php/asr/article/view/33