ÇAĞLAYAN, G. N., & AĞGÖN, E. (2021). Beden Eğitimi ve Spor Dersi Öğretim Programının Temel Felsefi ve Genel Amaçlarına Yönelik Öğretmen Görüşleri / Teacher’s Opinions on The Basic Philosophy and General Objectives of The Physical Education and Sports Course Teaching Program. Anatolia Sport Research, 2(2), 26-32. Retrieved from https://anatoliasr.org/index.php/asr/article/view/14