(1)
ÇAKMAK YILDIZHAN, Y.; YENEL, F. Spor Genel Müdürlüğü Merkez Örgütünde Uygulanan Yönetim Biçimlerinin Belirlenmesi Determination of The Management Styles the General Directorote of Sport in the Central Organization. ASR 2022, 3, 16-27.