(1)
YÜKSEL, İbrahim; BİLGİN, Ülviye. Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Örgütsel Sinizm Algıları Ile Mesleğe Yönelik Tutum Ve Ücret Tatmini Arasındaki İlişkinin İncelenmesi / Examination of The Relationship Between Physical Education Teachers’ Perceptions of Organizational Cynicism and Attitudes Towards The Profession and Wage Satisfaction. ASR 2021, 2, 33-45.