(1)
ÇAĞLAYAN, G. N.; AĞGÖN, E. Beden Eğitimi Ve Spor Dersi Öğretim Programının Temel Felsefi Ve Genel Amaçlarına Yönelik Öğretmen Görüşleri / Teacher’s Opinions on The Basic Philosophy and General Objectives of The Physical Education and Sports Course Teaching Program. ASR 2021, 2, 26-32.