[1]
AKYÜREK, D. et al. 2022. Sivil Toplum Kuruluşlarında Rol Alan Bireylerin Uluslararası Sportif Aktiviteye Katılım Düzeyinin İncelenmesi / Investigation of the Participation Level of Individuals Playing a Role in Non-Governmental Organizations in International Sports Activity. Anatolia Sport Research. 3, 3 (Dec. 2022), 28–42.