[1]
ÇAKMAK YILDIZHAN, Y. and YENEL, F. 2022. Spor Genel Müdürlüğü Merkez Örgütünde Uygulanan Yönetim Biçimlerinin Belirlenmesi / Determination of The Management Styles the General Directorote of Sport in the Central Organization. Anatolia Sport Research. 3, 3 (Dec. 2022), 16–27.