[1]
YÜKSEL, İbrahim and BİLGİN, Ülviye 2021. Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Örgütsel Sinizm Algıları ile Mesleğe Yönelik Tutum ve Ücret Tatmini Arasındaki İlişkinin İncelenmesi / Examination of The Relationship Between Physical Education Teachers’ Perceptions of Organizational Cynicism and Attitudes Towards The Profession and Wage Satisfaction. Anatolia Sport Research. 2, 2 (Aug. 2021), 33-45.