[1]
ÇAĞLAYAN, G.N. and AĞGÖN, E. 2021. Beden Eğitimi ve Spor Dersi Öğretim Programının Temel Felsefi ve Genel Amaçlarına Yönelik Öğretmen Görüşleri / Teacher’s Opinions on The Basic Philosophy and General Objectives of The Physical Education and Sports Course Teaching Program. Anatolia Sport Research. 2, 2 (Aug. 2021), 26-32.